среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenia z plastiku na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu gminie poza wyjątkowymi przypadkami.

Ploty z PCV na plot i furtkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji balaski Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy planowane plot PVC na plot i furtę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy proponowane ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий